معرفی دکتر

دکتر میترا معنوی

فلوشیپ فوق تخصصی لاپاروسکوپی پیشرفته و چاقی

عضو انجمن بین المللی جراحان چاقی آمریکا

عضو انجمن بین المللی IFSO
عضو انجمن جراحان ایران

ورودی پزشکی سال ۱۳۷۲ دانشگاه شهید بهشتی، دارای مدرک فلوشیپ لاپاراسکوپی پیشرفته و چاقی از دانشگاه تهران.
با ۱۵ سال سابقه جراحی.