نوامبر 19, 2023

بایگانی نوامبر 19, 2023

چاقی و دیابت

تاثیر جراحی چاقی بر دیابت

تاثیر جراحی چاقی بر دیابت در افرادی که از اضافه وزن شدید رنج می بردند مثبت خواهد بود. جراحی چاقی معمولاً به عنوان یک روش